Tvrtka BERICA d.o.o. 23. siječnja 2017. godine započinje s izvođenjem radova na izgradnji kružnog križanja prometnica državne ceste DC115 i županijske ceste ŽC6191 u Bolu na otoku Braču.Naručitelj radova su Hrvatske ceste, a planirani završetak radova je svibanj, 2017. godine.

Copyright © BERICA d.o.o. - Sva prava pridržana.