1. Predmet ugovora: Izgradnja komunalne infrastrukture po ulicama sa rekonstrukcijom kolničke konstrukcije u naselju Supetar

  Naručitelj: Grad Supetar, Supetar, Vlačica 5

  Početak/završetak radova: 2010. - 2011. godina

 2. Predmet ugovora: Izgradnja i rekonstrukcija fekalne i oborinske kanalizacije u ulici Put Šantića vode u naselju Postira

  Naručitelj: Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23

  Početak/završetak radova: 2011. godina

 3. Predmet ugovora: Sanacija krovišta župne crkve Gospe Karmelske i župne kuće u Nerežišćima

  Naručitelj: Župa Gospe Karmelske, Nerežišća

  Početak/završetak radova: 2011. godina

 4. Predmet ugovora: Nastavak izgradnje zapadnog dijela šetnice Vlačica – Banj, spoj na šetnicu oko groblja Sv. Nikole u naselju Supetar

  Naručitelj: Grad Supetar, Supetar, Vlačica 5

  Početak/završetak radova: 2011. godina

 5. Predmet ugovora: Sanacija deponija "Mirin dolac"

  Naručitelj: Općina Milna, Milna, Sridnja kala 1

  Početak/završetak radova: 2011. godina

 6. Predmet ugovora: Sanacija odlagališta otpada "Bunjiška" u Selcima

  Naručitelj: Općina Selca, Selca, Trg Stjepana Radića 5

  Početak/završetak radova: 2011. godina

 7. Naručitelj: Općina Milna, Milna, Sridnja kala 1

  Predmet ugovora: Uređenje lokalne prometnice u Bobovišća na moru

  Početak/završetak radova: 2011. godina

Predstavljamo vam novitete u našem voznom parku

Predstavljamo vam novitete u našem voznom parku

Ponosno predstavljamo novitete u našem voznom parku prilagođenom svim potrebama i preferencijama korisnika naših usluga.

Projekt kružnog križanja u Bolu na otoku Braču

Projekt kružnog križanja u Bolu na otoku Braču

Pogledajte video realizacije projekta kružnog križanja u Bolu na otoku Braču.

Priprema za sadnju aromatičnog bilja u Selcima

Priprema za sadnju aromatičnog bilja u Selcima

U Selcima (otok Brač) tvrtka Berica d.o.o. kultivira nekretninu obraslu gustom šumom i makijom, površine 10 ha (100.000,00 m2).

Dobava betona za sanaciju trajektnog pristana u Luci Supetar

Dobava betona za sanaciju trajektnog pristana u Luci Supetar

Tvrtka BERICA d.o.o. vrši dobavu i isporuku cca 150 m³ betona za potrebe sanacije obalne konstrukcije trajektnog pristana u Luci Supetar.

Radovi na izgradnji benzinske postaje INA Supetar

Radovi na izgradnji benzinske postaje INA Supetar

Tvrtka BERICA d.o.o u prosincu 2016. godine započela je sa izvođenjem radova na izgradnji benzinske postaje INA Supetar i pristupne ceste objektu BP INA Supetar u Gospodarsko-poslovnoj zoni ''Žedno-Drage'' u...

Radovi na izgradnji kružnog križanja u Bolu

Radovi na izgradnji kružnog križanja u Bolu

Tvrtka BERICA d.o.o. 23. siječnja 2017. godine započinje s izvođenjem radova na izgradnji kružnog križanja prometnica državne ceste DC115 i županijske ceste ŽC6191 u Bolu na otoku Braču.

Radovi u Gospodarsko poslovnoj zoni "Žedno-Drage"

Radovi u Gospodarsko poslovnoj zoni "Žedno-Drage"

Tvrtka BERICA d.o.o. angažirana je za izvođenje zemljanih radova, radova na vanjskom uređenju te radova na izgradnji vodovoda i kanalizacije budućeg trgovačkog centra u Gospodarsko poslovnoj zoni "Žedno-Drage" u Supetru.

Ravnanje terena sigurnosne površine uzletno-sletne staze Zračne luke Brač

Ravnanje terena sigurnosne površine uzletno-sletne staze Zračne luke Brač

Berica d.o.o. ima novi ugovor za ravnanje terena sigurnosne površine na kraju uzletno-sletne staze Zračne luke Brač, Gornji Humac. Naručitelj radova je Aerodrom Brač d.o.o. iz Supetra.

Izgradnja mimovoda igličastog ventila Vodospreme Brač

Izgradnja mimovoda igličastog ventila Vodospreme Brač

Dogovorena je izgradnja mimovoda igličastog ventila Vodospreme Brač, naručitelj radova je Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23.

Copyright © BERICA d.o.o. - Sva prava pridržana.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.