U Selcima (otok Brač) tvrtka Berica d.o.o. kultivira nekretninu obraslu gustom šumom i makijom, površine 10 ha (100.000,00 m2).

 

 

 

 

 

 Priprema je to za sadnju aromatičnog bilja i badema, sve sukladno željama investitora.

Copyright © BERICA d.o.o. - Sva prava pridržana.