Referentna lista - Projekti u provedbi

 1. Predmet ugovora: Građevinski radovi na elektroenergetskim objektima na području Elektrodalmacije – otok Brač

  Naručitelj: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Split, Poljička cesta 73

 2. Predmet ugovora: Izgradnja i održavanje ulica na području Grada Supetra i održavanju ogranka poljskog puta od državne ceste D113 do odlagališta komunalnog otpada "Kupinovica"

  Naručitelj: Grad Supetar, Supetar, Vlačica 5

 3. Predmet ugovora: Ravnanje terena sigurnosne površine na kraju uzletno-sletne staze Zračne luke Brač, Gornji Humac

  Naručitelj: Aerodrom Brač d.o.o. Supetar

 4. Predmet ugovora: Izgradnja komunalne infrastrukture u Supetru u ulici 8. ožujka sa spojem na ulicu Ive Jakšića i u Splitskoj u ulicama: 1. Krnji rat I od kućnog broja 21-24; 2. Krnji rat II i zapadni dio ulice Krnji rat III; 3. Ulica Krnji rat V; 4. Ulica varoš III; 5. Ulica Potok I

  Naručitelj: Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23

 5. Predmet ugovora: Izgradnja mimovoda igličastog ventila Vodospreme Brač

  Naručitelj: Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23

Završeni projekti - 2016.

 1. Predmet ugovora: Izgradnja komunalne infrastrukture u Splitskoj u ulicama: 1. ogranak ulice Fortica I. sa spojem na ulicu Riva (iznad plaže "Bok") i 2. ogranak prema Stanislavu Frančiću na Krnjem ratu

  Naručitelj: Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23

  Početak/završetak radova: 2014. – 2016. godina

 2. Predmet ugovora: Izgradnja komunalne infrastrukture u Supetru u ulicama: 1. Biokovska ulica II. faza; 2. Dolac, ispod trafostanice; 3. Gaja Bulata – vrh južni ogranak; 4. Put Višćica dio; 5. zapadni dio Put iseljenika sa spojem na Ante Mihanovića

  Naručitelj: Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23

  Početak/završetak radova: 2014. – 2016. godina

 3. Predmet ugovora: Izgradnja ceste sa svim elementima komunalne infrastrukture u GPZ "Žedno-Drage" kod Supetra – I. faza

  Naručitelj: Grad Supetar, Supetar, Vlačica 5

  Početak/završetak radova: 2015. – 2016. godina

 4. Predmet ugovora: Građevinski radovi za kabele 35 kV i 20 kV Nerežišća - Postira

  Naručitelj: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Split, Poljička cesta 73

  Početak/završetak radova: 2015. – 2016. godina

 5. Predmet ugovora: Izgradnja komunalne infrastrukture u Supetru – Polanda, sjeverni dio ulice 8. ožujka, spoj zgrade gradske uprave na kanalizaciju i sjeverni dio ulice Mladena Vodanovića

  Naručitelj: Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23

  Početak/završetak radova: 2015. – 2016. godina

 6. Predmet ugovora: Nasipavanje plaža "Mutnik", "Plitka punta" i "Gumanca" u k.o. Mirca, plaže "Zastup" u k.o. Splitska i plaže "Vlačica" k.o. Supetar

  Naručitelj: Grad Supetar, Supetar, Vlačica 5

  Početak/završetak radova: 2016. godina

 7. Predmet ugovora: Nabava i doprema betona za izgradnju i održavanje ogranaka poljskih puteva i izvođenju radova na probijanju i strojnom mljevenju, planiranju i nabijanju ogranaka poljskih putova na području k.o. Supetar, k.o. Mirca, k.o. Splitska i k.o. Škrip

  Naručitelj: Grad Supetar, Supetar, Vlačica 5

  Početak/završetak radova: 2016. godina

 8. Predmet ugovora: Uređenje prometnih površina na području Općine Milna (Osibova-Njive)

  Naručitelj: Općina Milna, Milna, Sridnja kala 1

  Početak/završetak radova: 2016. godina

 9. Naručitelj: Općina Nerežišća, Nerežišća, Trg sv. Petra 5

  Predmet ugovora: Uređenje poljskih puteva "Donji Humac – Dračevica" i "Nerežišća – Koloč"

  Početak/završetak radova: 2016. godina

Predstavljamo vam novitete u našem voznom parku

Predstavljamo vam novitete u našem voznom parku

Ponosno predstavljamo novitete u našem voznom parku prilagođenom svim potrebama i preferencijama korisnika naših usluga.

Projekt kružnog križanja u Bolu na otoku Braču

Projekt kružnog križanja u Bolu na otoku Braču

Pogledajte video realizacije projekta kružnog križanja u Bolu na otoku Braču.

Priprema za sadnju aromatičnog bilja u Selcima

Priprema za sadnju aromatičnog bilja u Selcima

U Selcima (otok Brač) tvrtka Berica d.o.o. kultivira nekretninu obraslu gustom šumom i makijom, površine 10 ha (100.000,00 m2).

Dobava betona za sanaciju trajektnog pristana u Luci Supetar

Dobava betona za sanaciju trajektnog pristana u Luci Supetar

Tvrtka BERICA d.o.o. vrši dobavu i isporuku cca 150 m³ betona za potrebe sanacije obalne konstrukcije trajektnog pristana u Luci Supetar.

Radovi na izgradnji benzinske postaje INA Supetar

Radovi na izgradnji benzinske postaje INA Supetar

Tvrtka BERICA d.o.o u prosincu 2016. godine započela je sa izvođenjem radova na izgradnji benzinske postaje INA Supetar i pristupne ceste objektu BP INA Supetar u Gospodarsko-poslovnoj zoni ''Žedno-Drage'' u...

Radovi na izgradnji kružnog križanja u Bolu

Radovi na izgradnji kružnog križanja u Bolu

Tvrtka BERICA d.o.o. 23. siječnja 2017. godine započinje s izvođenjem radova na izgradnji kružnog križanja prometnica državne ceste DC115 i županijske ceste ŽC6191 u Bolu na otoku Braču.

Radovi u Gospodarsko poslovnoj zoni "Žedno-Drage"

Radovi u Gospodarsko poslovnoj zoni "Žedno-Drage"

Tvrtka BERICA d.o.o. angažirana je za izvođenje zemljanih radova, radova na vanjskom uređenju te radova na izgradnji vodovoda i kanalizacije budućeg trgovačkog centra u Gospodarsko poslovnoj zoni "Žedno-Drage" u Supetru.

Ravnanje terena sigurnosne površine uzletno-sletne staze Zračne luke Brač

Ravnanje terena sigurnosne površine uzletno-sletne staze Zračne luke Brač

Berica d.o.o. ima novi ugovor za ravnanje terena sigurnosne površine na kraju uzletno-sletne staze Zračne luke Brač, Gornji Humac. Naručitelj radova je Aerodrom Brač d.o.o. iz Supetra.

Izgradnja mimovoda igličastog ventila Vodospreme Brač

Izgradnja mimovoda igličastog ventila Vodospreme Brač

Dogovorena je izgradnja mimovoda igličastog ventila Vodospreme Brač, naručitelj radova je Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23.

Copyright © BERICA d.o.o. - Sva prava pridržana.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.