Pogledajte video realizacije projekta kružnog križanja u Bolu na otoku Braču.

 

 

 

 

 

 Kružno križanje prometnica državne ceste DC115 i županijske ceste ŽC6191 u Bolu na otoku Braču.

Naručitelj radova: Hrvatske ceste.

Izvođač radova: BERICA d.o.o. Nerežišća.

Rok izvođenja radova: siječanj – lipanj, 2017. godine

 

 

Copyright © BERICA d.o.o. - Sva prava pridržana.