1. Predmet ugovora: Rekonstrukcija Šetališta Rajka Štambuka u Selcima

  Naručitelj: Općina Selca, Selca, Trg Stjepana Radića 5

  Početak/završetak radova: 2012. – 2015. godina

 2. Predmet ugovora: Građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji distribucijske elektroenergetske mreže na području Elektrodalmacije Split – pogon Brač

  Naručitelj: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Split, Poljička cesta 73

  Početak/završetak radova: 2014. – 2015. godina

 3. Predmet ugovora: Građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji distribucijske elektroenergetske mreže na području Elektrodalmacije Split – pogon Hvar

  Naručitelj: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Split, Poljička cesta 73

  Početak/završetak radova: 2014. – 2015. godina

 4. Predmet ugovora: Građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji distribucijske elektroenergetske mreže na području Elektrodalmacije Split – područje otoka Šolte

  Naručitelj: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Split, Poljička cesta 73

  Početak/završetak radova: 2014. – 2015. godina

 5. Predmet ugovora: Izgradnja odvodnje fekalnih i oborinskih voda naslja Sumartin - Počivala

  Naručitelj: Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23

  Početak/završetak radova: 2014. – 2015. godina

 6. Predmet ugovora: Izgradnja vodovodne mreže u Škripu

  Naručitelj: Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23

  Početak/završetak radova: 2014. – 2015. godina

 7. Predmet ugovora: Izgradnja 2. etape prometne i komunalne infrastrukture poslovne zone "Ratac" u Postirima

  Naručitelj: Općina Postira, Postira, Polježice 2

  Početak/završetak radova: 2014. – 2015. godina

 8. Predmet ugovora: Izgradnja potpornog zida na dijelu ceste Sv. Lucija

  Naručitelj: Općina Bol, Bol, Uz pjacu 2

  Početak/završetak radova: 2014. – 2015. godina

 9. Predmet ugovora: Rekonstrukcija – dogradnja skladišnih zgrada tvornice za preradu proizvoda ribarstva "Sardina" Postira – zemljani radovi te radovi na kanalizaciji i oborinskoj kanalizaciji i uređenju terena

  Naručitelj: LAVČEVIĆ-INŽENJERING d.o.o. Split, Bihaćka 2

  Početak/završetak radova: 2014. – 2015. godina

 10. Predmet ugovora: Izgradnja ulica unutar naselja Supetar, Mirca, Splitska i Škrip na području Grada Supetra

  Naručitelj: Grad Supetar, Supetar, Vlačica 5

  Početak/završetak radova: 2015. godina

 11. Predmet ugovora: Izgradnja Luke Račić – kopneni radovi

  Naručitelj: Općina Bol, Bol, Uz pjacu 2

  Početak/završetak radova: 2015. godina

 12. Predmet ugovora: Nabava i doprema betona za izgradnju i održavanje ogranaka poljskih puteva na području k.o. Mirca i k.o. Splitska i izvođenju radova na izgradnji i održavanju ogranka poljskog puta prema Vrsovici u k.o. Mirca

  Naručitelj: Grad Supetar, Supetar, Vlačica 5

  Početak/završetak radova: 2015. godina

 13. Predmet ugovora: Građevinski radovi kabel 20 kV za priključak TS 10(20)/0,4 kV Pučišća 6 i 8

  Naručitelj: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Split, Poljička cesta 73

  Početak/završetak radova: 2015. godina

 14. Naručitelj: Grad Supetar, Supetar, Vlačica 5

  Predmet ugovora: Uređenje parkirališta sa istočne strane skretanja sa državne ceste D-114 za naselje Gornja Mirca

  Početak/završetak radova: 2015. godina

Predstavljamo vam novitete u našem voznom parku

Predstavljamo vam novitete u našem voznom parku

Ponosno predstavljamo novitete u našem voznom parku prilagođenom svim potrebama i preferencijama korisnika naših usluga.

Projekt kružnog križanja u Bolu na otoku Braču

Projekt kružnog križanja u Bolu na otoku Braču

Pogledajte video realizacije projekta kružnog križanja u Bolu na otoku Braču.

Priprema za sadnju aromatičnog bilja u Selcima

Priprema za sadnju aromatičnog bilja u Selcima

U Selcima (otok Brač) tvrtka Berica d.o.o. kultivira nekretninu obraslu gustom šumom i makijom, površine 10 ha (100.000,00 m2).

Dobava betona za sanaciju trajektnog pristana u Luci Supetar

Dobava betona za sanaciju trajektnog pristana u Luci Supetar

Tvrtka BERICA d.o.o. vrši dobavu i isporuku cca 150 m³ betona za potrebe sanacije obalne konstrukcije trajektnog pristana u Luci Supetar.

Radovi na izgradnji benzinske postaje INA Supetar

Radovi na izgradnji benzinske postaje INA Supetar

Tvrtka BERICA d.o.o u prosincu 2016. godine započela je sa izvođenjem radova na izgradnji benzinske postaje INA Supetar i pristupne ceste objektu BP INA Supetar u Gospodarsko-poslovnoj zoni ''Žedno-Drage'' u...

Radovi na izgradnji kružnog križanja u Bolu

Radovi na izgradnji kružnog križanja u Bolu

Tvrtka BERICA d.o.o. 23. siječnja 2017. godine započinje s izvođenjem radova na izgradnji kružnog križanja prometnica državne ceste DC115 i županijske ceste ŽC6191 u Bolu na otoku Braču.

Radovi u Gospodarsko poslovnoj zoni "Žedno-Drage"

Radovi u Gospodarsko poslovnoj zoni "Žedno-Drage"

Tvrtka BERICA d.o.o. angažirana je za izvođenje zemljanih radova, radova na vanjskom uređenju te radova na izgradnji vodovoda i kanalizacije budućeg trgovačkog centra u Gospodarsko poslovnoj zoni "Žedno-Drage" u Supetru.

Ravnanje terena sigurnosne površine uzletno-sletne staze Zračne luke Brač

Ravnanje terena sigurnosne površine uzletno-sletne staze Zračne luke Brač

Berica d.o.o. ima novi ugovor za ravnanje terena sigurnosne površine na kraju uzletno-sletne staze Zračne luke Brač, Gornji Humac. Naručitelj radova je Aerodrom Brač d.o.o. iz Supetra.

Izgradnja mimovoda igličastog ventila Vodospreme Brač

Izgradnja mimovoda igličastog ventila Vodospreme Brač

Dogovorena je izgradnja mimovoda igličastog ventila Vodospreme Brač, naručitelj radova je Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23.

Copyright © BERICA d.o.o. - Sva prava pridržana.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.