Berica d.o.o. će izgraditi i održavati ulice na području Grada Supetra i održavati ogranak poljskog puta od državne ceste D113 do odlagališta komunalnog otpada "Kupinovica".

Naručitelj je Grad Supetar, Supetar, Vlačica 5.

Copyright © BERICA d.o.o. - Sva prava pridržana.